2 minutes reading time (406 words)

Ve Son

ve-son-rusya.jpg[2011 yılında gerçekleştirdiğim Rusya-Kazakistan-Moğolistan seyahatimden notlar serisi 17]

Seyahatimin beş haftalık kısmını oluşturan Rusya hakkında genel yorumlar yapmak istemiştim, buyurunuz efendim...

Mümkün olduğunca gezi sırasında almış olduğum notları doğrudan buraya taşıdım; kendi düşüncelerimle beraber özellikle konuştuğum Rusların da yaptıkları yorumları göz önünde bulundurdum ve şöyle bir liste çıktı ortaya:

Rusya'yla ilgili neleri sevdim?

• Her yaştan, fakir zengin hemen hemen herkesin sanata değer verişini, her şeyden çok sanatçılarıyla övünmelerini,

• Eğitim ve sağlık sistemlerinin görece oldukça gelişmiş ve eşitlikçi yapıda oluşunu,

• "Sonsuz seçenekler ülkesi" olan Rusya'nın o seçenekleri "henüz" değerlendirememiş olanlara bile verdiği umudu (Yolda tanıştığım birinin bana dediği gibi "burada bir hiç de olabilirsin, hiçten çıkıp bir 'şey' de"),

• Yaklaşık yirmi yıl önce komünizm yıkıldığında dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Rusya'nın şimdi en fakir bölgelerinde bile yaşama standartlarını büyük ölçüde yükseltmiş olduğu gerçeğini ve bu kadar kısa bir sürede dünyanın en büyük politik-ekonomik güçlerinden bir hâline gelişini (bu hızlı gelişmenin tüm "ama"larına rağmen...),

• Çokulusluluk kavramının çok büyük bir oranda gerçek anlamda ne asimilasyon ne de ayrışma-çatışma uçlarına kaymadan Rusya'nın hemen hemen her köşesinde yaşıyor olmasını; Buryatya'da yaşayan bir Slav'ın ya da bir Buryat'ın ötekini tolere etmekten öte onun hikayesini, yaşayışını, kimliğini kendiyle ilişkilendirmesi ve yüceltmesini,

• Her ne kadar bir asır olmadan sonu gelmiş olsa da komünizm gibi bir ütopyayı denemek cesaretini, ekonomik düzene, Çarlığa, savaşlara, doğru-yanlış, saçma ya da mantıklı, karşı durabilme gücünü ("komünizm" belki doğru cevap değildi ama "eşitlik" ve "hak"tan yola çıkan değişimlerin de mümkün olduğuna dair bana verdiği umudu),

• Yirminci yüzyıl boyunca hemen hemen bütün ülkeler Batı teknolojisini ihraç ederek ekonomilerini büyütür ve gelişirken, Rusların bunu yerli teknolojileriyle yapmalarını, yine sanatla ilgili ilk dediklerimle de birleştirirsek "üretmeleri"ni,

• Böyle büyük bir coğrafyada (herhangi) bir politik düzeni yaşatabilmelerini...

Ve neleri sevmedim?

• Benim yabancı gözlerimden bile kaçmayan bir yolsuzluk, yolsuzluk, yolsuzluk...

• Halkın yönetim üzerinde hak sahibi olduğuna inanmayışını, politik değerlendirmelerde ekonomik koşullarının ön plana çıkışını, temsil edilme arayışından çok "ülke iyi yönetilsin de" mantığını,

• Güvensizlik. Eğer birini tanımıyorsan, o muhtemelen tehlikelidir, kötüdür paranoyasını,

• Birçok Rus'un kendini küçük, kuralları, devleti, gücü olanı olduğundan da çok büyük görüşünü,

• Çarlık ve komünist dönemi altında özgürlüklerini "içeride", düşünce ve duygularında bulan insanların şimdi komünist-sonrası dönemde bu hümanist değerleri yavaş yavaş kaybediyor oluşlarını, insanların eylemlerinin diğer insanlar ve doğa için doğurabileceği muhtemel olumsuz sonuçlarla gitgide daha az ilgileniyor oluşlarını,

• Şehirlere gelince farklı etnik köken ve dinler arasındaki inanılmaz uyumun belirgin biçimde azalmasını,

• Moskova, St. Petersburg ve Rusya'nın geriye kalanı arasındaki büyük farklılıkları; ciddi bir elit, eğitimli kesim ve diğerleri ayrımını...

 

Ayasofya
Bükreş’te Bir Salsa Club - Salsa for You

İlgili Yazılar

 

Yorum (1)

  1. Zafer Yılmaz

"Neleri sevdim, neleri sevmedim” formatı hoşuma gitti. Bir buçuk yıl Rusya’da (Krasnodar ve Moskova’da) yaşamış biri olarak bu kolleksiyona ben de kendi açımdan bir katkı yapmak isterim.

Rusya’yla ilgili neleri sevdim?

- Genel olarak kültürlü...

"Neleri sevdim, neleri sevmedim” formatı hoşuma gitti. Bir buçuk yıl Rusya’da (Krasnodar ve Moskova’da) yaşamış biri olarak bu kolleksiyona ben de kendi açımdan bir katkı yapmak isterim.

Rusya’yla ilgili neleri sevdim?

- Genel olarak kültürlü bir toplum olmalarını; trende, metroda, otobüste geçirdikleri vakti kitap okuyarak değerlendirmelerini,
- Metro, otobüs gibi toplu taşımalarda, bizdekinin tam aksine, büyüklerinin çocuklara ve küçüklere yer vermelerini,
- Kavgacı bir toplum olmamalarını, sokakta kavga edecekleri vakit bile bunu sözleriyle yapmalarını, fiziksel şiddete başvurmamalarını,
- Şehir düzenlerini, şehir planlamacılığını (mesela otobüs garı ve tren garını yan yana yapmış olmalarını veya 4 binadan oluşan her bir blogun arasına ufak da olsa bir çocuk parkı ve yeşil alan koymuş olmalarını)
- Kaliteli eğitimi ve sıcak suyu sadece Moskova ve St. Petersburg ‘da bırakmayıp Rusya’nın başka şehirlerine de götürmüş olmalarını ve bunun altında yatan felsefeyi,
- Edebiyatını ve sinemasını…

Rusya’yla ilgili neleri sevmedim?

- Yakinen tecrübe etmediğim ama çok işittiğim rüşvetçiliğini,
- Bazen yabancılara karşı takındıkları şüpheci tavırlarını,
- Öğrenci yurtlarındaki hamam böceklerini…

Okumaya Devam
  Ekler
Ekleri görmeye izin yok
  Yorum en son yaklaşık 6 yıl önce Zafer Yılmaz tarafından düzenlendi Zafer Yılmaz
There are no comments posted here yet

Yorumunuzu bırakın

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Ekler (0 / 3)
Share Your Location

Bizi takip edin